Prepravka vozila je propisana tačkom 65. stava 1. člana 7. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i tamo stoji da je „prepravka vozila promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila“.

Stupanjem na snagu odredbi Pravilnika o tehničkom pregledu vozila od 5. jula prilikom vršenja tehničkog pregleda, za vozila koja su prepravljena, obavezna je provera da li vozilo poseduje odgovarajuće Uverenje o ispitivanju vozila koje izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Agencija za bezbednost saobraćaja nije izdala zvaničan dokument šta se sve smatra prepravkama. Internetom kruži određeni spisak, koji se, iako nezvaničan, poklapa sa onim što predviđa Zakon o bezbednosti saobraćaja.

Kad je potreban atest?

Međutim, neke od najčešćih situacija kada će Vam na tehničkom pregledu biti potreban atest su sledeće:

  1. PRILIKOM UGRADNJE TNG (plinskog) UREĐAJA – cena u koju je uključeno ispitivanje vozila, taksa, obrada i uverenje iznosi oko 9.300 dinara. U ovom slučaju potrebna je i zamena saobraćajne dozvole što predstvalja dodatni trošak.
  2. UGRADNJA KUKE ZA VUČU – cena u koju je uključeno ispitivanje vozila, taksa, obrada i uverenje iznosi oko 6.300 dinara i u ovom slučaju vam nije potrebna nova saobraćajna dozvola.
  3. PREPRAVKA TERETNOG U PUTNIČKO VOZILO – cena u koju je uključeno ispitivanje vozila, taksa, obrada i uverenje iznosi oko 12.200 dinara , uključujući i trošak zamene saobraćajne dozvole.
  4. PREPRAVKA TERETNOG U PUTNIČKO VOZILO – cena u koju je uključeno ispitivanje vozila, taksa, obrada i uverenje iznosi oko 16.200 dinara, uključujući i trošak zamene saobraćajne dozvole.
  5. ZATAMNJIVANJE STAKALA FOLIJOM – cena u koju je uključeno ispitivanje vozila, taksa, obrada i uverenje iznosi oko 5.700 dinara i u ovom slučaju vam nije potrebna nova saobraćajna dozvola.
  6. ZAMENA MOTORA – cena u koju je uključeno ispitivanje vozila, taksa, obrada i uverenje iznosi oko 12.200 dinara, uključujući i trošak zamene saobraćajne dozvole.
  7. UGRADNJA DUPLIH KOMANDI – cena u koju je uključeno ispitivanje vozila, taksa, obrada i uverenje iznosi oko 12.200 dinara, zamena saobraćajne nije potrebna.
  8. DEMONTAŽA DUPLIH KOMANDI – cena u koju je uključeno ispitivanje vozila, taksa, obrada i uverenje iznosi oko 8.300 dinara, , zamena saobraćajne nije potrebna.
  9. PRILAGOĐAVANJE ZA OSOBU SA INVALIDITETOM – cena u koju je uključeno ispitivanje vozila, taksa, obrada i uverenje iznosi oko 3.700 dinara, zamena saobraćajne nije potrebna.