Zeleni karton

Zeleni karton

Za putovanje u inostranstvo, potrebno je da posedujete zelenu kartu, koja je međunarodni dokument i služi kao potvrda da je vozilo osigurano polisom osiguranja od autoodgovornosti. Ukoliko u stranoj zemlji napravite štetu trećim licima obezbedili ste pokrivanje troškova za eventualne štete i povrede u inostranstvu. Zeleni karton nije potreban za sve zemlje ali u nekoliko zemalja je potrebno posedovati zelenu kartu ako putujete u njih vozilom.

Zeleni karton cena

Cena zelenog kartona je 2000 dinara.

Zeleni karton je obavezan dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja: Makedonija, BiH, Turska, Albanija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Izrael, Iran, Tunis i Maroko.

Zeleni karton se izdaje samo za registrovana vozila sa domaćim registracionim oznakama i znači da, ako svojim vozilom pričinite štetu u inostranstvu, štetu ne plaćate Vi, već osiguravajuća kuća čiju polisu autoodgovornosti posedujete.

Zeleni karton važi do isteka polise obaveznog osiguranja.

Za dobijanje ovog dokumenta potrebna je:

  • Polisa obaveznog osiguranja na uvid
  • Saobraćajna dozvola