Kasko osiguranje

Kasko osiguranje

Kasko osiguranje predstavlja osiguranje vozila i njegove nestandardne dopunske opreme (ukoliko je ugovoreno), od posledica nastalih ostvarenjem rizika definisanim ugovorom. Obično se obuhvataju rizik havarije (delimične ili totalne), kao i rizik nestanka vozila (bespravnog otuđenja, razbojništva, krađe).

Kada se govori o kasko osiguranju motornih vozila, misli se na DOBROVOLJNO osiguranje koje se reguliše ugovorom o osiguranju između osiguravača i osiguranika. To znači da zavisi od volje stranaka da li će stupiti u odnos u konkretnom slučaju, kasko osiguranja motornih vozila.

Kasko osiguranje

Delimično kasko osiguranje – osiguranje stakla na motornim vozilima

Delimično kasko osiguranje predstavlja osiguranje svih stakala (prednja, zadnja i bočna) standardno ugrađenih na vozilo (putničko ili teretno), izuzev stakala (plastike) na svetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila (uključujući i stakleni krov). Ugovaranjem polise delimičnog kasko osiguranja vozila pokrivate rizik loma i oštećenja stakala na Vašem vozilu, a nastankom štetnog događaja i nadoknadu štete.

Pri osiguranju loma stakla obavezan je pregled vozila i fotografisanje stakala na vozilu sa sve 4 strane. Fotografije se dostavljaju uz polisu po kojoj je izvršeno osiguranje loma stakla.

Delimično kasko osiguranje